duplicate content


Voorkom duplicate content

Voorkom dat iemand jouw blogartikel in zijn geheel overneemt op zijn eigen blog of site. Google raakt in de war van ‘duplicate content’: hij treft precies hetzelfde artikel op meerdere sites aan. Naar wie moet Google de zoekers sturen, naar het orignele artikel of naar het zonder-toestemming artikel? Google heeft […]

copyright blogartikelen