Privacybeleid


Privacybeleid website Meer Advies

Bij het verwerken van persoonsgegevens die Meer Advies via haar website verkrijgt, volgt zij de Wet bescherming persoonsgegevens.

De definitie van een persoonsgegeven is: “een gegeven dat herleidbaar is tot een “geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Bijvoorbeeld een naam van een persoon, een huisadres of een e-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Meer Advies enkel gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Dat betekent dat als u bijv. uw naam en adres invult voor het toezenden van inhoudelijke informatie over de diensten van Meer Advies, deze gegevens niet gebruikt worden om u ook andere informatie, zoals mailings en andere reclame-uitingen, toe te zenden (behalve als u daar expliciet toestemming voor geeft).
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan het doel waarvoor de gegevens gevraagd zijn.